VELKA SEIS!

14.10.2021

Kannanotto 11.10.2021

Eduskunta on aloittanut ensi vuoden budjetin käsittelyn. Valtion talous on lähtenyt toipumaan koronakriisistä osittain elvyttävän finanssipolitiikan avulla.

Tällä hetkellä kotitalouksien säästöt virtaavat kulutukseen ja vienti vetää hyvin. Julkisen talouden työllisyyden kasvu, on myös vähentänyt työttömyys- ja muita sosiaalimenoja. Kriisin jälkeisen julkisen talouden tuli siirtyä takaisin hallituksen taloudenpidon menokehyksiin, mutta hallitus päättikin asian toisin. Menoja lisätäänkin ja Suomi velkaantuukin nyt lisää.

Me Kaakkois-Suomen Kokoomusnaiset pidämme liiallista velkaantumista huolestuttuvana ja epäisänmaallisena. Velan kattamista velalla, Suomi tulee menettämään ns. taloudellisen itsenäisyytensä. Lisäksi valtion ja kuntien tulee varautua myös siihen, että korkotason nousu kasvattaa myös lisää velanhoitokuluja. Tämä syventää talouden velkakierrettä entisestään, kun korkokuluja pitää jatkossa kattaa uudella velalla. Myös väestön ikääntyminen, hoitomenojen kasvu sekä työikäisen väestön pieneneminen lisäävät jatkossa valtion velkasuhdetta.

Me Kaakkois-Suomen Kokoomusnaiset pidämme erittäin tärkeänä, että valtion ja kuntien taloutta jatkossa vahvistetaan mm. työllisyyttä ja tuottavuutta kasvattamalla. Tämän lisäksi tulee huolehtia myös siitä, että Suomi on kansainvälisesti kustannus- ja kasvukilpailukykyinen.

Vain vahva valtiontalous luo jatkossa parhaat edellytykset kuntalaisten toimiville hyvinvointipalveluille!

Kaakkois-Suomen Kokoomusnaiset ry

Piirihallitus