KOKOOMUSNAISTEN SYDÄN SYKKII TERVEILLE JA HYVINVOIVILLE KUNTALAISILLE

15.9.2021

Suomen ensimmäiset aluevaalit pidetään reilun neljän kuukauden kuluttua. Tulevan sote-uudistuksen tavoitteena on kaventaa kuntalaisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta sekä turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti.

Kaakkois-Suomen Kokoomusnaiset pitävät tärkeänä, että jokainen kuntalainen saa tarvitsemansa avun, hoidon tai palvelun nopeasti sekä laadukkaasti. Nopea hoitoon pääsy voidaan mahdollistaa vain vapaudella valita joko julkisen, yrityksen tai järjestön tuottamasta palvelusta. Lisäksi tulee laajentaa kutalaisten valinnanvapautta mm. ottamalla käyttöön nykyistä monipuolisemmat palvelusetelit sekä kattavat digitaaliset palvelut. Näin hoitoketjut ja tuottavuus paranevat.

Hyvinvointialueiden toimivuus on kiinni siitä, miten kuntien välinen yhteistyö sekä palvelujen saatavuus voidaan järjestää. Kaakkois-Suomen Kokoomusnaiset näkevät isona mahdollisuutena kuntien määrätietoisen ja tavoitteellisen yhteistyön. Sen avulla sote-palvelut saadaan organisoitua kustannustehokkaasti, unohtamatta asiakaskokemuksen tärkeyttä. Hyvinvointialueiden hyvälle henkilöstöjohtamiselle ja laadukkaalle täydennyskoulutukselle on asetettava tavoitteet. Lisäksi tärkeää on uudet aloituspaikat sosiaali- ja terveysalan koulutuksissa.

Nyt on aika asettua ehdolle aluevaaleissa. Tulevaisuuden aluvaltuustoissa tehdään isoja, vastuullisia ja sydämmellisiä päätöksiä tavoitteena hyvinvoivat kuntalaiset.

Kaakkois-Suomen Kokoomusnaiset ry

Piirihallitus