Jonoista viipymättä hoitoon!

24.4.2022

Piirikokouskannanotto 24.4.2022

Nykyinen palvelusetelilaki astui voimaan 1.8.2009, jossa tavoitteena on lisätä kunnissa asiakkaan valinnan mahdollisuuksia, parantaa palvelujen saatavuutta, monipuolistaa palvelutuotantoa, lisätä asiakkaan itsemääräämisoikeutta sekä edistää kuntien, elinkeinotoimen ja yksityisten palveluntuottajien tehokasta yhteistyötä.

Valitettavasti tällä hetkellä monissa kunnissa ei kuitenkaan ole tarkistettu palvelusetelin todellista ja oikeaa kustannustasoa kokonaiskustannusten noustessa. Lisäksi nykyisin arvioidaan ja ajatellaan, että palvelujen kustannukset olisivat pienemmät, jos asiakas hankkii palvelun palvelusetelillä esimerkiksi joltakin järjestöltä. Palvelusetelilaki kuitenkin edellyttää, että kunnan tulee arvioida palvelusetelin arvon kohtuullisuutta suhteessa kunnan omaan tuotantoon tai ostopalveluna hankittuun vastaavan palvelun kustannuksiin. Lisäksi kunnissa on käytössä myös liian monia eritasoisia palveluseteleitä.

Kaakkois-Suomen Kokoomusnaisille on tärkeää, että palvelusetelin tulee olla asiakkaalle todellinen vaihtoehto erilaisten palvelujen hyödyntämiseen. Lisäksi hyvinvointialueiden tulisi jatkossa toimia tehokkaammin ns. monituottajamallilla, jossa ei ole merkitystä sillä, tuottaako palvelut hyvinvointialue, yritys tai yrittäjä tai sote-alan järjestö.

Kaakkois-Suomen Kokoomusnaiset painottavat, että paras sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu, saatavuus ja kustannustehokkuus saavutetaan hyvinvointialueen, yritysten ja järjestöjen saumattomalla yhteistyöllä. Vain aidolla valinnan vapaudella, voidaan monipuolistaa paikkakunnan palvelutuotantoa, kirittää kilpailua sekä lisätä palvelujen laatua sekä pitää kustannukset kurissa.

Valtion ja kunnan verorahoilla tuotettavien palveluiden kustannusten tulisi olla myös avoimia sekä aukikirjoitettuja, jotta kustannuksia voidaan tehokkaammin arvioida, seurata sekä valvoa. Näin palvelukokonaisuuksia voidaan jatkossa myös järkevästi tuotteistaa potilaiden hyödyksi sekä mitata palvelujen vaikuttavuutta.

Kaakkois-Suomen Kokoomusnaisille on ensiarvoisen tärkeää, saada potilaat jonottamisen sijasta nopeasti hoitoon ja takaisin elämään!

Kaakkois-Suomen Kokoomusnaiset ry