Apua ja tukea lapsiperheiden hyvinvointiin!

22.11.2021

Me Kaakkois-Suomen Kokoomusnaiset näemme, että lapsiperheiden kotipalvelun pitäisi ehdottomasti olla saatavissa ennaltaehkäisevästi neuvolan kautta. Perheiden tulisi saada tukea jo paljon aikaisemmin kuin vasta siinä tilanteessa, kun jompikumpi tai molemmat vanhemmista väsyvät tai perhe päätyy lastensuojelun asiakkaaksi.

Suomessa lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain määrittelemää palvelua, jota kunnan on järjestettävä. Kotipalvelulla tuetaan perheen arkea silloin, kun perheen oma toimintakyky on alentunut esimerkiksi uupumuksen, sairauden, synnytyksen, vamman tai muun perhe- ja elämäntilanteen perusteella.

Tällä hetkellä sosiaalihuoltolaissa on kirjattuna mahdollisuus kotipalveluihin, mutta laki ei tuo vahvoja oikeuksia saada palvelua. Lapsiperheiden kotipalvelut ovat tällä hetkellä riittämättömiä ja useasti myös sopimattomia.  Tämä johtuu osaksi huonosta palvelun saatavuudesta sekä palvelun korkeasta hinnasta. On tarjottava monipuolisempia varhaisen tuen palveluja mm. palveluseteliä hyödyntämällä.

Me Kaakkois-Suomen Kokoomusnaiset vaadimme, että lapsiperheiden tuen tarve tulee tunnistaa tarpeeksi varhain sekä matalla kynnyksellä.  Tulevaisuudessa uusien hyvinvointialueiden tulee varmistaa se, että kotipalveluita on saatavilla. Lain tulee oikeuttaa lapsiperheitä riittäviin kotipalveluihin.

Lapsiperheiden tukemisen tavoitteena tulee olla perheen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, lasten kasvun ja kehityksen tukeminen sekä koko perheen voimavarojen vahvistaminen.

Me Kaakkois-Suomen Kokoomusnaiset haluamme turvata lapsiperheille riittävät tukipalvelut arjen helpottamiseksi sekä lastensuojelun palveluiden tarpeen ennaltaehkäisemiseksi.

Kaakkois-Suomen Kokoomusnaiset ry

Syyskokous 21.11.2021